Vilkår

Vilkår og handelsbetingelser til Tryg Sundhed

Generelle vilkår

 1. Tryg Sundhed med tilhørende hjemmeside, smartphone-applikation og sundhedsfaglige service ”Tryg Lægehotline” og ”Tryg Sundhedsprofil Plus” - er ejet af Aleris-Hamlet Hospitaler A/S ("Aleris-Hamlet") og udbydes i samarbejde med Tryg.
 2. I forbindelse med brug af ”Tryg Lægehotline” og ”Tryg Sundhedsprofil Plus” skal du acceptere disse vilkår. Som Tryg fordelskunde skal du også acceptere Aleris-Hamlets handelsbetingelser nedenfor.
 3. Du skal være over 18 år for at kunne anvende ”Tryg Lægehotline” og ”Tryg Sundhedsprofil Plus”.
 4. Aftale om brug af ”Tryg Lægehotline” og ”Tryg Sundhedsprofil Plus” til børn og unge under 18 år, kan kun indgås af forældre eller andre, der lovligt kan handle på vegne af barnet eller den unge.
 5. Brug af ”Tryg Lægehotline” og ”Tryg Sundhedsprofil Plus” kræver, at du har adgang til den nødvendige internetforbindelse. Du betaler selv for alle omkostninger forbundet med denne forbindelse.
 6. ”Tryg Lægehotline” og ”Tryg Sundhedsprofil Plus” er at sammenligne med en telefonkonsultation, hvor det dog via video er muligt at få en visuel dialog med en sundhedsfaglig person, og du kan præsentere symptomer / problemer, hvor det er muligt via mediet. Der garanteres ikke for, at ”Tryg Lægehotline” og ”Tryg Sundhedsprofil Plus” fører til en endelig diagnose.
 7. For at ”Tryg Lægehotline” og ”Tryg Sundhedsprofil Plus” kan gennemføres på en hensigtsmæssig måde, skal du give den sundhedsfaglige person tilstrækkeligt med oplysninger om din sygdom / dit problem til, at den sundhedsfaglige person kan foretage sin faglige vurdering.
 8. Hvis du har kritisk behov for medicinsk assistance i forbindelse med en ulykke eller er kommet alvorligt til skade på anden vis, skal du kontakte alarmcentralen på 1-1-2.
 9. I forbindelse med brug af ”Tryg Lægehotline” og ”Tryg Sundhedsprofil Plus” må du ikke videregive informationer, som du ikke har ret til at videregive eller i det hele taget overtræde persondataloven.
 10. Du må kun bruge ”Tryg Lægehotline” og ”Tryg Sundhedsprofil Plus” i overensstemmelse med Betingelserne. Du må således ikke opfordre til eller fremme (a) brug af ”Tryg Lægehotline” og ”Tryg Sundhedsprofil Plus” til kommercielt formål, (b) brug af ”Tryg Lægehotline” og ”Tryg Sundhedsprofil Plus” til et ulovligt eller upassende formål, eller (c) omgå, modificere, fjerne, ændre eller på anden måde manipulere sikkerhedsforanstaltninger, kryptering eller anden teknologi eller software, som udgør en del af tjenesten.
 11. Du skal opgive dit CPR-nummer i forbindelse med login til vores sundhedsløsninger. Disse oplysninger er nødvendige for at vi kan validere at du har den rette forsikringsdækning hos Tryg. Vi anvender også dit CPR nummer i forbindelse med fakturering af den leverede ydelse til Tryg. Vi behandler disse personfølsomme data i henhold til Persondatalovens §41 stk. 3. Dette sker bl.a. ved kryptering af data via SSL, og ved at oplysningerne lagres i et sikkert datacenter.

Handelsbetingelser for Tryg Fordelskunder

 1. Det er gratis at benytte hjemmesiden og hente applikationen. Du betaler således alene for Tryg Lægehotline, jf. nærmere nedenfor.
 2. Ved køb af en Tryg Lægehotline, køber du en virtual konsultation hos en af Aleris-Hamlets sundhedsfaglige personer. Aftalen om køb af en Tryg Lægehotline er således opfyldt fra Aleris-Hamlets side, når Tryg Lægehotline er påbegyndt. Den oplyste pris dækker derfor alene Tryg Lægehotline hos en sundhedsfaglig person, og de råd som denne kan give. Prisen omfatter således ikke yderligere undersøgelser i forbindelse med en fysisk konsultation, fx blodprøver.
 3. Du er forpligtet af din bestilling, når Tryg Lægehotline påbegyndes.
 4. En Tryg Lægehotline dækker kun en konsultation til et CPR-nr.
 5. Når du har foretaget din bestilling af en Tryg Lægehotline, kan du i nogle situationer komme til hos en sundhedsfaglig person med det samme, eller du kan i nogle situationer skulle vente i en kø. Hvis du venter i en kø, vil du få en notifikation på din smartphone, tablet eller pc, når der er en ledig sundhedsfaglig person. Vælger du at forlade køen, inden din Tryg Lægehotline er gået i gang, skal du ikke betale for den bestilte Tryg Lægehotline. Vælger du ikke at tage telefonen, når du bliver ringet op af en af Aleris-Hamlets sundhedsfaglige personer, skal du ikke betale for den bestilte Tryg Lægehotline.
 6. Ved start af Tryg Lægehotline skal du identificere dig overfor den sundhedsfaglige person, eventuelt med sygesikringskort, kørekort eller pas, så den sundhedsfaglige person kan være sikker på din identitet.
 7. Du betaler for Tryg Lægehotline online. Du kan betale med Dankort, Visa- eller Mastercard. Selve betalingen gennemføres krypteret vha. 3. parts betalingsleverandøren Braintree.
 8. Dine kortoplysninger gemmes i systemet, så du kan oprette kontakt til Aleris-Hamlets sundhedsfaglige personer uden at skulle udfylde information om kontooplysninger igen ved en senere lejlighed. Bemærk, at du aldrig vil blive faktureret for noget, som du ikke aktivt har godkendt. Umiddelbart efter endt Tryg Lægehotline vil du på den angivne e-mailadresse få tilsendt en elektronisk faktura. Selve betalingen vil blive trukket fra det oplyste betalingskort.
 9. Tryg Lægehotline er som udgangspunkt omfattet af reglerne om fortrydelsesret i forbrugeraftaleloven. Ved benyttelse af Tryg Lægehotline samtykker du til og anerkender, at du mister din fortrydelsesret, når Tryg Lægehotline er påbegyndt.
 10. Konsultationen afregnes, selv om der måtte være forstyrrelser i dit videosignal pga. dårlig internetforbindelse, da konsultationen i dette tilfælde gennemføres som telefonkonsultationen.
 11. Aleris-Hamlet forbeholder sig ret til at annullere eller afbryde en Tryg Lægehotline som følge af tekniske problemer. Er dette tilfældet, vil du ikke blive opkrævet betaling for den afbrudte Tryg Lægehotline, uanset om de tekniske problemer skyldes Aleris-Hamlet eller dig.

Kontaktoplysninger:

Du kan kontakte Aleris-Hamlet på følgende adresse:
Gyngemose Parkvej 66
2860 Søborg
Telefonnummer: +45 38170700